เช็คประโยคภาษาอังกฤษ

รับเช็คประโยคภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพด้วยเจ้าของภาษา

ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.proofreading.translationfind.com เราเป็นศูนย์รวมให้บริการด้านงานเอกสารที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกประเภท ถ้าหากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการเขียนการตรวจแกรมม่า ไวยากรณ์ หรือการเช็คประโยคภาษาอังกฤษสำหรับงานเอกสารใด ๆ เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านภาษาอย่างมืออาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและตัวอย่างการให้บริการได้ที่นี่ บริการเช็คประโยคภาษาอังกฤษ Click

ต้องการสั่งเช็คประโยคอังกฤษ สั่งแก้ได้เลยที่ translationfind@gmail.com หรือไลน์ ไอดี: @tfind

ความสำคัญของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

สำหรับการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยทั่วไป บางครั้งอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเช็คประโยคอังกฤษหรือใช้ภาษาที่สวยงามก่อนพูดก็ได้ บ่อยครั้งที่แค่พูดเป็นคำ ๆ ก็สามารถเข้าใจกันได้ อีกทั้งการพูดยังสามารถใช้ภาษาท่าทางเป็นส่วนประกอบทำให้สื่อสารเข้าใจกันง่ายมากขึ้น

แต่สำหรับการเขียนนั้นแตกต่างกันมาก จะว่าไปก็เหมือนกับภาษาไทย ที่เมื่อพูดกันจะพูดเช่นไรก็ได้ แต่เมื่อเป็นภาษาเขียนเราจำเป็นที่จะต้องเรียบเรียงคำให้สวยงาม ให้ถูกต้องตามระดับของการใช้ภาษา โดยเลือกใช้คำให้มีความสละสลวย ให้ถูกกาลเทศะ สถานการณ์ สภาวะแวดล้อม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล อีกทั้งยังเป็นการให้เกียร์ติต่อผู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วย ซึ่งแน่นอนว่าภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม รับตรวจไวยากรณ์ ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะพูดสื่อสารได้ แต่หากว่าด้วยเรื่องของการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วกลับมีไม่มากนัก เราจึงอยากใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกัน ในการช่วยคุณตรวจสอบการพิสูจน์อักษร เพื่อให้เอกสารสำคัญของคุณนั้นมีเนื้อความที่ครบถ้วน ใช้คำศัพท์เฉพาะได้อย่างถูกต้อง เช็คประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายที่ไม่ผิดเพี้ยน และยังแสดงความเป็นมืออาชีพของคุณอีกด้วย

เช็คและแก้ไขโดยเจ้าของภาษา

ทีมงาน Proofreaders ที่ให้บริการเชคแกรมม่า

บริการของเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจภาษาอังกฤษสำหรับงานเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รับตรวจแกรมม่า, เช็คแกรมม่าออนไลน์ (Grammar) , ตรวจไวยากรณ์, พิสูจน์อักษร, เช็คประโยคอังกฤษ, การตรวจ Proofread, English Proofreading and Editing Service for Essays, Dissertations and Theses, Academic and Scientific Journals, and All Kinds of Academic Articles, ตรวจ Proofreading & Editing Service และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา โดยบริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่

  1. รับตรวจ Proofreading สำหรับงานวิชาการ อาทิ การตรวจภาษาสำหรับงานสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ ฯลฯ
  • Journal article editing and proofreading services (Academic and Scientific journals)
  • Thesis & dissertation editing and proofreading services
  1. รับตรวจ Proofreading สำหรับงานธุรกิจ ได้แก่ การเช็คประโยคอังกฤษสำหรับเอกสารทางการตลาด ข้อมูลบนเว็บไซต์ จดหมายข่าว แผนธุรกิจ รายงานประจำปี สัญญา ประกาศที่เป็นทางการ การลงนามทำธุรกิจ หนังสือแสดงความขอบคุณ หนังสือแสดงความเสียใจ ฯลฯ
  2. รับตรวจ Proofreading สำหรับงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ อาทิ Resume จดหมายแนะนำตัว SOP (Statement of Purpose) REC (Letter of Recommendation) ฯลฯ

อัตราค่าบริการ

 อัตราค่าบริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. Proofreading – 0.55 Baht/word

* เป็นบริการ Proofreading แก้ไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน ก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างบริการเช็คแกรมม่า

2. Proofreading and Editing – 1.0 Baht/word

* เป็นบริการ ตรวจทั้้งการใช้ภาษา และช่วยแก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ เช่น ในประโยคไหนเขียนไม่ค่อยดี ก็จะเขียนให้ใหม่ ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง Paragraph ซึ่งเ็ป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ดังตัวอย่างด้านล่าง

บริการเช็คแกรมม่า พร้อมแก้แบบ Full edit สำหรับงานวิชาการ

หมายเหตุ:

1. ราคาดังกล่าวอาจปรับเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของงาน ซึ่งเราจะเสนอเป็นรายกรณีไปหลังจากที่แจ้งเข้ามาทางอีเมล โดยสามารถชำระบริการได้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงดังที่แสดงไว้ในหน้าวิธีการชำระเงิน

2. สำหรับลูกค้าผู้มีพระคุณของเราที่บางครั้งอาจจะติดปัญหาเรื่องงบประมาณ เมื่อได้รับการเสนอราคาแล้ว ก็ยังสามารถต่อรองกันได้ค่ะ เราตั้งใจและยินดีให้บริการลูกค้าที่สร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างเต็มที่

เอกสารภาษาอังกฤษเรียบร้อยแน่ แค่ใช้บริการกับเรา

  • สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเช็คประโยคอังกฤษทุกท่าน สามารถเลือกได้ว่าต้องการภาษาแบบ British English หรือ American English Proofreaders
  • ให้บริการตรวจสอบภาษาโดย Native Proofreaders ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษ และอเมริกัน
  • ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ บางท่านเคยทำงานเป็นบรรณาธิการ บางท่านเป็นครู โดยต่างก็ล้วนมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงานเขียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • สำหรับผู้ที่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มั่นใจความถูกต้องเราสามารถเช็คประโยคภาษาอังกฤษให้ท่านได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเพียงแค่ไวยากรณ์อย่างเดียวยังไม่พอ ต้องตรวจสอบความสอดคล้องของประโยค ความต่อเนื่องของแต่ละวรรค พร้อมกับตรวจสอบการใช้คำให้เหมาะสมกับงานที่เขียนด้วย

หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งไฟล์งานมาได้ที่อีเมล translationfind@gmail.comได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับงานแล้วทางทีมงานของเราจะเสนอราคาและแจ้งระยะเวลาดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-8314-785 สอบถามทางไลน์ (Line) ได้ที่ Line Id: @tfind

ไม่ต้องเสียเวลาเช็คแกรมม่าเองอีกต่อไป ไม่ต้องกังวลความถูกต้องสวยงามหรือกังวลว่าเอกสารจะได้มาตรฐานหรือไม่ ตัดปัญหาที่ยุ่งยากทั้งหมดไปได้เลย เพียงแค่ส่งไฟล์งานมาหาเราคำนวณราคาให้ฟรี เราบริการภายใต้คุณภาพรวดเร็วในราคาที่เป็นมิตร ให้บริการรับตรวจไวยากรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตรวจสอบงานของท่านอย่างมาตรฐานตามแบบฉบับของเจ้าของภาษาแน่นอน

เช็คประโยคอังกฤษ

นึกถึงการตรวจแกรมม่า เช็คประโยคอังกฤษนึกถึงเรา

รับตรวจไวยากรณ์ค่าดำเนินการเราคิดแบบคนไทยต่อรองได้เร่งได้พร้อมเคียงข้างเสมอ

TranslationFind.com can offer a range of academic proofreading and editing services to match your requirements. Whether you’re looking for someone to go through your thesis or dissertation to make sure it’s error-free and presents your ideas with clarity and precision, or you need assistance in preparing a paper for publication in an academic journal, TranslationFind has qualified and experienced editors who understand the demands and nuances of academic publishing.

If you have an article you want to submit to a journal, we have editors whose expertise covers a wide range of subject areas. As highly educated native English speakers, they are able to help non-native writers express their ideas more accurately, as well as ensuring that all the formatting and referencing rules of the journal are followed correctly. If your work has been rejected by a journal, and a journal editor has provided comments or advice, our editors can use this guidance to fine-tune your work so that it meets the highest of standards.

If you’ve been working on your university thesis or dissertation, our editors can make sure that your final paper has no mistakes in the spelling, grammar, punctuation, or formatting. We can also check that you have followed all the correct referencing protocols. If you’re not fully confident in your ability to produce written English of the highest quality, an editor can make a significant difference in checking that your work is presented in a readable style which delivers clearly comprehensible content. That way you’ll be sure to get your message across without having to worry about language usage.

With our friendly and professional service, experienced native English-speaking editors, fast turnaround, competitive prices, and guarantee of free revisions until you are satisfied with our work, Translation Find should be your first choice for academic editing and proofreading.

proofreading and editing service

รับแปลเอกสาร พร้อมเช็คประโยค ไทย-อังกฤษ โดยเจ้าของภาษาโดยตรง

รับแปลเอกสาร พร้อมเช็คประโยค
รับแปลเอกสาร พร้อมเช็คประโยค

บริการ “รับแปลเอกสาร พร้อมเช็คประโยค” ภาษาไทยและอังกฤษ โดยนักแปลมืออาชีพ เช็คคำผิดโดยเจ้าของภาษา รับรองงานแปลคุณภาพ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ LINE @tfind | Email translationfind@gmail.com | โทร 087-831-4785 ศูนย์รับแปลเอกสารด่วน IDEAL PARTNER GROP. บริการงานแปลด้วยใจ รักในงานตรวจภาษา ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง